^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ደለይቲ ፍትሒ ድያስፖራ መጺኹምዶ

ከም ኢስራኤል ግደና ክነንጎድጉዶ..

እወ መጺና ምስተን ደቅና

መግለጺ ሐዘን ጸሊም ተኸዲና

ኣብ ፍርዲ ክቀርቢ ሰብ ደምና

ኣብ 23 ሰነ ቪቫ ጀነቫ ጨሪሕና..

ኣብ ዕንወት ህግደፍ ክዕለል

በሪሁ ናይ ሰማእታትና ቀንደል

ይኣክል ጭርሖ ተቐማጦ ኢስራኤል

መቃልሕ ህዝቢ ንኣርዮስ ዝድህል

ወ ምስኦም ዋዕሮታት ዝብላ ዕልል..

ተኣኻኺቦም ንኣርዮስ ክምክቱ

ደላይ ፍትሒ ኢስራኤል ተዓዊቱ

ብድምጾም ተዳሂሉ ጉጅለ ሸፋቱ

ጉሒላ ኣብ ጀነቫ ፈሲሱ ሐሞቱ..

ግደና ንህግደፍ ክንብል ሐሕ

እወ ኢናፍ ኢስ ኢናፍ ጽባሕ

ኢሰያስ ምስ ጭፍሩኡ ክናሳሕ

መራሕትኹም ክብሉ ፋሕ ፋሕ..

ረሳሕ ታሪኽ ህግደፍ ክጻሐፍ

መራሒኹም ንደንሃግ ክሳሐብ

ኣብቂዑ ናይ ህግደፍ ሐፍ ሐፍ..

ሐሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ

ነቶም ፈኪሮም ደም ዘፍሰሱ

ንጭፍራ ህግደፍ ክንዲ ትኸሱ

ዝሩጋት ማዓንጣ ንሕና ንሱ

ንሑጹባት ማዓንጣ ተናኣእሱ..

በሉ ስምዑ ጉጅለ መኸተ

ተበጊሶም ደቂ ስዉእ ዓዋተ

መዓልቱ ይቖጽር ኣሎ ገበተ

ን40 ዓመት ደም ህዝቢ ዝሰተ..

መጺኹምዶ ተቐበልቲ ሕድሪ

ድምጽኹም ክተስምዑ ብነድሪ

ሕድሪ ዋዕሮ ሕድሪ ተሳባሪ

ዕምሩ ክሐጽር ኣርዮስ እከይ ግብሪ..

እወ መጺና ደገፍና ክነስምዕ

ፍርዱ ሰሚዑ ኣርዮስ ደም ክነብዕ

ኣኺሉዩ ናይ ጃንዳ ህግደፍ ፊዕ ፊዕ…

ልሳን ህዝቦም መጺኹም ዶ

ካብ ቀረባ ካብ ስግር ማዕዶ

ሐዊ ክነድድ ኣብቲ ዝኣጎዶ..

መጺኹም ዶ ሰብ ሞያ ሰብ ወኒ

ጭርሖኹም ሕድሪ ኣሎኒ

ከይበልኩም ነዓይ ይጥዓመኒ..

እወ መጺና ሐሕ ክንብሎም

ንተረፍ ደርጊ ጉንበት ክንምክቶም

ማይ በላ ክኣትዉ ተላኻኺሞም..

መጺኹም ዶ እንቢ ምልኪ

ህግደፍ ተኸዲኖም ትኪ

ጓል ሃገረይ ፍናን ይሰማዕኪ..

መጺኹም ዶ ደለይቲ ሰናይ

ነጎዳ ነጒዱ ሃሪሙ ማይ

ደቂ ዓዲ ኣስላማይ ክስታናይ..

መጺኹምዶ ውጻእ ማዓት

ንፍርሒ ጥሒስኩም ብትብዓት

ደቂ ኤረይ ሰብ ሐቦ ሰብ ንያት

ወጽዓኹም ክትገልጹ ኣብ ቅርዓት..

መጺኹም ዶ ሰብ ቆላ ከበሳ

ንወላዲት ሾሞንተ ክንድብሳ

ኢደይ ኢድካ ኢልና ንፈውሳ..

መጺኹምዶ ፍትሒ ይንገስ ክንብል

ኣብ ጀነቫ ኢትዮጵያ ኢስራኤል

ተላዒሉ ሎ ህዝባዊ ማዕበል

23 ሰነ ናይ ሐርነት ደወል ክድወል..

መጺኹም ዶ ደለይቲ ፍትሒ

ከም ቆጸራና ድሕሪ 12 ወርሒ

ሕፍረት ተኸዲኖም ህግደፍ

ግደና ዩ ምባል ኢናፍ ኢስ ኢናፍ..

ኮይኑ ፖሎቲካዊ ሐመድ ድበ

መን ካብ ህግደፍ ፍትሒ ክጽበ

ኢሰያስ ዩ ርስት ዓደቦ ዘረከበ..

መጺኹም ዶ ደቂ ኤረ

ውራይና ኮይኑ ዝመዓረ

ህግደፍ ክኸውን ነበረ ነበረ..

መጺና ብሰማይ ብምድሪ ብባሕሪ

ብልሳን ህዝቦም ዘይጠለሙ ሕድሪ

ኣውያትና ህዝብና ክነስምዕ ብነድሪ

ጭርሖና ዋናታት ኣለውዎ ኤረትራዊ ባሕሪ..

መጺና ኣስላም ክስታን እንዳባ

ቃልና ክንብል ካብ ሩሑቕ ቀረባ

ኣብ ቆጸራና መጺና ንጀነቫ..

ሕኑቕ እንታይ የውጽእ ዓፍራ

ኣለም ጎይቶኦም ዑሱብ ናይ ጭፍራ

ሪኢኾዮም ዶ ምስ መን ዊዒሎም ኣምሐራ

ከም ህግደፍ ዘይኮነ ጉንበት ሒዝካ ጃህራ

ጀነቫ ኣዕለቕሊቓ ዊዒላ ብደቀባት ኤረትራ..

ሐሶት ትነዝሑ ንፍትሐዊያን ትጻቡኡ

ፍትሒ ምስ ነገሰ ንስኹም ውን ምሱኡ

ዑሱባቱ ኣብ ፍርዲ ትቐርቡ ሹዑኡ..

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢና

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና

ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍን ተዳናገጽቱን

ጀነቭ 23 ሰነ 2016

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን